Vakuutus

Vakuutusetuja liiton jäsenille

PAU on vakuuttanut jäsenensä Ifin Liittovakuutuksella, johon kuuluu vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus. Liiton jäsenkorttiin on painettu vakuutuksen tiedot, joten se toimii myös matkustajavakuutuskorttina.

Vakuutetut

  • Vakuutettuina ovat liiton työssä käyvät ja työttömät jäsenet, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli kuusi kuukautta Suomessa, joiden vakinainen kotipaikka on Suomessa ja jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Työttömiksi rinnastetaan työvoimaviranomaisen hyväksymien työttömien työnhakijoiden lisäksi vuorotteluvapaalla ja koulutustuella olevat.
  • Vakuutuksen piiriin eivät kuulu eläkeläiset eivätkä muutkaan sellaiset jäsenet, jotka eivät maksa jäsenmaksua. Osa-aikaeläkeläiset ovat vakuutettuja samoin kuin kuntoutustuella eli määräaikaisella työkyvyttömyystuella olevat.
  • Vakuutuksen piiriin kuuluvat kuitenkin jäsenet, joiden työstä poissaoloon ja jäsenmaksujen puuttumiseen on hyväksyttävä syy. Tällainen syy on esim. sairasloma, vuorotteluvapaa, koulutustuki, äitiysloma, isyysloma, vanhempainloma tai opintovapaa.
  • Jäsenyys määräytyy liiton ja sen jäsenyhdistyksen sääntöjen perusteella. Liitto vahvistaa pyydettäessä, että korvauksenhakija on kuulunut vahinkotapahtuman sattuessa tämän vakuutuksen piiriin.
  • Vakuutusturva on sidottu liiton jäsenyyteen. Jos jäsen eroaa tai erotetaan liitosta, vakuutusturva päättyy välittömästi.
  • Kun jäsen jää eläkkeelle, vakuutusturva päättyy kuluvan vuoden lopussa.

Yhteystiedot

Muista Ifin vakuutuksista liiton jäsenet saavat tuntuvia alennuksia. Muista mainita liiton jäsenyytesi ottaessasi vaikkapa koti- tai autovakuutusta. Lisätietoja vakuutuksista ja korvauspalvelusta saat lähimmästä Ifin konttorista, palvelunumeroista: 010 19 19 19 (asiakaspalvelu), 010 19 18 18 (korvauspalvelu) tai osoitteesta www.if.fi/pau ,jossa voit hoitaa henkilökohtaiset vakuutusasiasi nopeasti ja vaivattomasti.