Edunvalvonta

Liiton tärkein tehtävä on edunvalvonta

PAU:n tärkein ja paras jäsenetu on edunvalvonta ja työehtosopimus. Mitä useampi PAU:n sopimusaloilla työskentelevä palkansaaja on PAU:n jäsen, sitä parempia työehtoja saadaan sovittua.

Työehtosopimus on tärkein työntekijää koskeva sopimus, jossa määritellään mm: palkat ja ylityökorvaukset (vähimmäispalkkaa ei ole määritelty laissa), työajat, lomat ja lomarahat, palkalliset vapaat, sairausajan palkka ja työsuojeluasioita.

Työehtosopimus vaikuttaa myös vapaa-aikaan. Mihin aikaan pääset vapaata viettämään ja paljonko palkkaa riittää elämiseen, asumiseen ja harrastuksiin. Liiton jäsenyys vaikuttaa sekä työssä että vapaa-aikana. Jäsenyys on kansalaisen perusturvallisuutta vahvistava tuote.

Lue lisää PAU:n edunvalvonnasta täältä.