Työsuojelu

Ammattiyhdistysliikkeen tavoitteena ovat aina olleet turvalliset ja terveelliset työolosuhteet sekä työntekijöiden työkyvyn ylläpitäminen ja hyvinvointi työssä. Vaikka työnantajalla onkin pääasiallinen vastuu huolehtia työolojen turvallisuudesta ja terveellisyydestä, ovat ammattiliittojen ja myös PAU:n aloitteet ja esitykset olleet ratkaisevassa asemassa työolosuhteiden ja työterveyshuollon parantamisessa.

Lue lisää työsuojelusta täältä.