Oikeusapu

Oikeusapua liiton lakimieheltä

Lainopillista asiantuntemusta tarvitaan aina. Liitolla on lakimies, jolta voi kysyä neuvoa. Erityisen tärkeä lakimies on työriitojen selvittelyssä. Monet työriidat tosin selviävät jo työpaikalla luottamusmiesorganisaation avulla, jossa pääluottamusmies on paikallisen luottamusmiehen tukena. Jos näin ei kuitenkaan tapahdu, asia etenee liiton toimistoon. Tällöin liiton toimitsijat ja lakimies ryhtyvät neuvotteluihin työnantajan kanssa. Ellei ratkaisua synny vielä tässäkään vaiheessa ja asia etenee oikeuteen, niin liiton oikeusapu on kullanarvoista.