Työttömyysturva

Turvaa työttömyyden varalta

Liiton jäsenenä kuulut Kuljetusalan työttömyyskassaan. Jäsenet ovat oikeutettuja lain määräämät ehdot täytettyään työttömyystilanteessa ansiosidonnaiseen päivärahaan, joka on huomattavasti korkeampi kuin Kelan maksama perusturva. Olet oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan, kun täytät jäsenyys- ja työssäoloehdon.

Palkansaajan työssäoloehdon pituus on 26 kalenteriviikkoa eli noin puoli vuotta. Työssäoloehtoa kerryttää jokainen työviikko, jolloin työtä on ollut vähintään 18 tuntia ja työstä on maksettu työehtosopimuksen mukainen palkka. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain, jos työssäoloehto täyttyy kassan jäsenyysaikana. Jäsenyysaikaa on siis oltava vähintään 26 viikkoa.

Lue lisää työttömyysturvasta työttömyyskassan verkkosivuilta www.kuljetusalantk.fi